16/07/2015

Color management, dat is standaard voor ons

Vandaag kunnen wij bij Vitrapack met zekere trots meegeven dat color management géén hol begrip is, maar een filosofie die is geïntegreerd in onze dagelijkse werking. Dat dat niet van vandaag op morgen tot stand is gekomen, vertellen we hierna, alsook welke voordelen het precies met zich meebrengt.

Innoveren met een oog voor duurzaamheid

Professionals hebben het al langer over standaardisatie in de flexo- en diepdrukwereld. Maar in de praktijk is dat nog niet het geval, er is nog geen duidelijke norm. Feilloos drukken binnen specifieke kleurtoleranties lukt perfect, maar het op kleur komen duurt vaak te lang. Het is vandaag niet meer economisch verantwoord om tijd, materiaal en werkkracht te verkwisten door voor elke opstart kleuren aan te passen en te testen.

“Met veel ondernemerschap hebben we hier in 2012 de daad bij het woord gevoegd”

Onze aanpak naar standaardisering

We hebben ons laten omringen door experts in kleurstandaardisatie van grafische processen en werken samen met tal van partners zoals: Jindal, Esko, Hybrid, Sun Chemical, Siegwerk, Zecher, Apex, Twinlock, Tesa, Athena Graphics, Creavit, Keating, 4P, AKG, Janoschka, DSN, …

Een eerste stap in deze standaardisatie bestond eruit om alle variabele parameters in kaart te brengen. Zo bestellen we nu inkten volgens het Color Indexnummer, controleren we rasterwalsen systematisch op inhoud, worden drukplaten en cilinders nagemeten, …

Vervolgens keken we ook hoe gestandaardiseerd de verschillende leveranciers van onder andere drukfolie, flexoplaten, inkt, bestanden, … werkten. Dat resulteerde in een vastgelegde procedure, waarbij we elke productiestap controleren.

Toen zijn we op zoek gegaan naar de juiste meettechnieken. Ons machinepark vulden we aan met hoog aangeschreven meettoestellen, waaronder ook een toestel om de puntkwaliteit van de flexoplaten en de gegraveerde napjes van rasterwalsen en diepdrukcilinders te controleren en op te meten. Bovendien gebeuren fotospectrometriemetingen aan alle machines en werken we aan de hand van met fingerprinting bekomen Epson-proeven.

De meetmethoden, tot slot, stemden we op elkaar af en we maakten afspraken. Zo kunnen we bij een ingangscontrole heel gemakkelijk en snel reageren als iets buiten tolerantie valt.

Meerwaarde op verschillende vlakken

Dat alles maakt dat wij vandaag een scherp beeld hebben op wat we allemaal moeten meten én hoe we dat het best doen. Het is een standaardprocedure geworden voor ons.

“Dat dit waarde toevoegt, ervaren we op verschillende vlakken.”

We constateren enerzijds dat leveranciers onze expertise erkennen en ons vandaag nog betere kwaliteit leveren.

Anderzijds ervaren we dat het naar klanten toe blijk geeft van professionalisme. Niet alleen hebben we vandaag perfecte controle over de kleuren en drukkwaliteit, door dit proces te standaardiseren is er ook sprake van een verkorte opstarttijd en reductie van afval, doordat we sneller op druk komen.

Ook intern heeft dat een belangrijke impact. Door de juiste kennis, tools en procedures verloopt alles meer gestroomlijnd, waardoor minder druk op de schouders van onze mensen komt.

Kortom deze inspanningen en investeringen zorgen dat we vandaag nog korter op de bal kunnen spelen. Waardoor we in moeilijke situaties nog sneller en gerichter kunnen ingrijpen. We zijn nu nog beter gewapend tegen de concurrentie”

Een uiterst gestandaardiseerd color management-systeem in de inkt/kleurafdeling – fotospectrometrie, proefdrukken – en fotospectrometriemetingen aan alle machines, zorgen voor een perfecte opvolging van de kleuren en drukkwaliteit.

De aan de hand van fingerprinting bekomen Epson-proeven kunnen feilloos, in een minimum van tijd voor kleuraanpassing en met een minimum aan materiaalafval worden bereikt. Daardoor reduceren we de opstarttijd en drukken we met kleuren binnen op voorhand afgesproken normen.

 

Geschreven door Jan Laeremans, Managing Director Vitrapack